اتصالات
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
سکسیونر ها
سکسیونر یکی از تجهیزات مهم در صنعت برق می باشد پیش از این ایران به عنوان یکی از وارد کننده های این دستگاه از خارج از کشور بود. شرکت افق کلید و اتصال پارسیان که با نام تجاری کنتاکت کلینیک فعالیت می نماید موفق شده با بومی سازی این دستگاه تولید آنرا در ایران آغاز کند
مشاهده
عایق ها
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
چراغ تونلی
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
لوازم یدکی
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید
قبل
بعدی