اخبار /

حضور کنتاکت کلینیک (شرکت افق پلاتین پارسیان) در هفدهمین نمایشگاه بین الملی

حضور کنتاکت کلینیک (شرکت افق پلاتین پارسیان) در هفدهمین نمایشگاه بین الملی

هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران 13 الی 16 آبانماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

در این راستا شرکت کنتاکت کلینیک (افق پلاتین و اتصال پارسیان) در نمایشگاه بین المللی که 13 الی 16 آبانماه سال 1396 خواهد بود غرفه اختصاصی خواهد داشت .

موقعییت جغرافیایی غرفه بزودی اعلام می شود.

تاریخ خبر : 1396/06/23

نویسنده : حسنی

963