اخبار /

انواع تپ چنجر Tap Changer

انواع تپ چنجر Tap Changer

حرکت به سمت خصوصی سازی در صنعت برق تولیدکنندگان برق را به استفاده بهینه و بسیار کارا از تجهیزات موجودشان ترغیب می کند . لذا در راستای این سیاست در حال حاضر توجه ویژه ای به کیفیت تجهیزات مورد استفاده و بهبود عملکرد و افزایش فاصله زمانی تعمیر و نگهداری توسط تولیدکنندگان مبذول می شود .


از آنجا که ترانسفورماتورهای قدرت یکی از گرانترین تجهیزات در صنایع برق می باشند ، لذا تولیدکنندگان برای کاهش هزینه های سرمایه گذاری سعی می کنند ترانسفورماتورهای قدرت خود را در وضعیت اضافه بار نسبت به مقادیر نامی آن قرار دهند. این اضافه بار باعث افزایش درجه حرارت ترانسفورماتور و سایر بخشهایی که جریان از آن عبور میکند می شوند . یکی از حساسترین قسمتها کنتاکت های تپ چنجر های زیر بار می باشند که با افزایش درجه حرارت ، تخریب و به حالت زغالی درمی آیند .

برنامه های وسیع تحقیقاتی برای رفع این مشکل اجرا شده است و آخرین تکنولوژی که در مرحله آزمایش و پیاده سازی عملی بسیار موفق بوده است ، روشی است که توسط نیکولز برای شرکت گاز و برق پاسیفیک انجام شده است .

در بررسیهای اولیه ای که نیکولز بر روی کنتاکتهای سوخته انجام داده است این نتیجه را داده است که طرح جدید کنتاکت ها باید دارای هدایت الکتریکی و حرارتی بالاتر ، مقاومت بالاتری در برابر جوش خوردن و در برابر سائیدگی مکانیکی داشته باشد . در این طراحی نیکولز در نظر داشت که طرح مورد نظر قابل انطباق برای انواع تپ چنجرها باشد .

برای اینکار طرح استفاده از کنتاکت های با پوشش نقره بالا و ایجاد کنتاکت هایی با مقاومت خیلی پائین ELR ارائه شد. برای ایجاد این روکش ابتدا با استفاده از سلف فرکانس بالا این آلیاژ نقره ای بر روی کنتاکت جوش خورده است و سپس مقادیر اضافی آن ماشینکاری شده است . این سطح نقره ای باعث ایجاد مقاومت کم و تماس استاتیکی بهتری برای کنتاکت های کلید می شود .

این طرح در پروژه های مختلفی مورد استفاده واقع شده و باعث جلوگیری از تخریب کنتاکتها و عدم نیاز به تعمیر و نگهداری در دوره های زمانی کوتاه شده است .

 

 

شناخت تجهیزات پست های فشار قوی

تپ چنجر

انواع تپ چنجر

1) تپ چنجر بدون بار (off load)

2) تپ چنجر تحت بار (on load)

در اینجا تپ جنجر on load را مورد بررسی قرار میدهیم .

انواع تپ چنجر on load عبارتند از:

الف- تپ چنجر از نوع سلكتور سوئیچ (selector switch) كه در آن دایورتر و تپ سلكتور بصورت كمپاكت در داخل مخزن تپ چنجر قرار دارند . این نوع تپ چنجر برای ولتاژهای تا 145 كیلوولت بصورت اتصال ستاره یا مثلث و جریان 700 آمپر طراحی و مورد استفاده قرارمیگیرند . در ایران این نوع تپ چنجرها برای ترانسفورماتورهای با ولتاژ سمت فشار قوی 63 كیلوولت و در تحت شرایطی در 132 كیلوولت مورد استفاده میباشند .
ب- تپ چنجر از نوع تپ سلكتور- دایورتر (tapselector – diverter) كه در این نوع دایورتر سوئیچ مستقلاً” در داخل مخزن روغن جداگانه ای كه از روغن ترانسفورماتور كاملاً” مجزا است قرار دارد . در این نوع تپ چنجر سلكتور از دایورتر كاملا” جدا و در داخل روغن ترانسفورماتور میباشد . این نوع تپ چنجرها برای ولتاژهای تا 420 كیلوولت و جریانهای تا 4500 آمپر مورد استفاده قرار میگیرد .

نحوه عملكرد تپ چنجر :

برای عملكرد تپ چنجر و تغییر وضعیت تپ ها و به دنبال آن تغییر نسبت تبدیل ترانسفورماتور و افزایش و یا كاهش ولتاژ شبكه ابتدا فرمان لازم بصورت محلی یا از راه دور بنا به تشخیص رگلاتور ولتاژ (AVR) و یا تصمیم اپراتور به موتور درایو داده میشود . این فرمان از طریق محورهای عمودی و افقی و جعبه دنده های مربوطه به تپ سلكتور ( یا سلكتور سوئیچ ) منتقل میگردد . پس از انتخاب تپ مورد نظر توسط تپ سلكتور كه در شرایط بدون بار انجام میشود دایورتر سوئیچ نسبت به انتقال جریان از یك تپ به تپ بعدی عمل مینماید . زمان كل عملكرد تپ چنجر معمولاً” از 3 الی 5/5 ثانیه میباشد كه از این زمان فقط در حدود 40 تا 180 میلی ثانیه آن كه بستگی به نوع تپ چنجر و كارخانه سازنده آن دارد صرف تغییر از یك تپ به تپ بعدی خواهد شد . عملكرد دایورتر سوئیچ توسط فنرهای شارژ شده و به كمك مقاومتهای گذرا و با سرعت بسیار زیاد انجام میپذیرد . باید اضافه نمود كه سرعت عملكرد تپ چنجر در تغییر تپ كاملاً” مستقل از سرعت موتور درایو میباشد و بستگی به سرعت تخلیه انرژی ذخیره شده در فنر دارد . موتور درایو بطور خودكار پس از اتمام تغییر تپ متوقف میگردد كه به این نوع كار عملكرد پله – پله ای میگویند . چنانچه در ضمن عملكرد تپ چنجر برق موتور درایو قطع گردد سیستم متوقف شده و بلافاصله پس از وصل مجدد برق موتور درایو عملكرد خود را تا پایان تغییر تپ ادامه خواهد داد . در حقیقت فرمان تپ چنجر غیر قابل برگشت بوده و حتماً” توقف پس از هر عملكرد وجود خواهد داشت .

نیروی محركه تپ چنجر ( موتور درایو )

عملكرد تپ چنرها توسط فرمانی كه به موتور درایو داده میشود ( از طریق رگولاتور ولتاژ و یا فرمان دستی توسط اپراتور) انجام میپذیرد . گردش موتور محرك موتور درایو باعث چرخش محورهای عمودی و افقی و نهایتاً” گردش درایو شفت و انتقال حركت به تپ سلكتور و دایورتر سوئیچ میگردد .

موتور درایو شامل موتور محرك – چرخ دنده ها – رله های فرمان و كنترل و سایر متعلقات مربوطه بوده و در روی بدنه ترانسفورماتور نصب میگردد و فرمان آن بصورت پله – پله ای و غیر قابل برگشت میباشد و هر عملكرد موتور درایو مستلزم صدور فرمان از طریق رگولاتور ولتاژ و یا فرمان دستی توسط اپراتور خواهد بود .

كلیه موتور درایوها دارای سیستمهای حفاظتی از جمله جریان زیاد و جلوگیری از over run شدن تپ چنجر و ممانعت از فرمان اتوماتیك در حالیكه در حالت عملكرد دستی است میباشد .حفاظتهای تپ چنجر و چگونگی تنظیم آنها

معمولاً” هر گونه اتصالی در دایورتر سوئیچ انرژی الكتریكی را بصورت بروز جرقه به حرارت تبدیل مینماید كه این حرارت باعث سوختن روغن و ایجاد انفجار در مخزن روغن تپ چنجر میگردد . میزان انرژی آزاد شده بستگی به عوامل مختلف از جمله قدرت اسمی ترانسفورماتور – جریان اسمی دایورتر سوئیچ- سطح اتصال كوتاه در شبكه و غیره دارد . حفاظتهای تپ چنجر طوری طراحی میشود كه به انرژی آزاد شده در اثر اتصالیها از مقادیر كم تا مقادیر زیاد پاسخ دهد . این حفاظتها باید به نحوی باشد كه برای هر اتصالی در داخل دایورتر سوئیچ ترانسفورماتور را توسط دیژنكتورها از شبكه جدا نمایند تا از بروز هر گونه حادثه ای برای ترانسفورماتور جلوگیری گردد .

ترانسفورماتور نباید قبل از بازرسی تپ چنجر و اطلاع از دلیل عملكرد رله مجدداً” در مدار قرار گیرد .كلیدهای فشار قوی
كلیدهای فشارقوی رامیتوان بر حسب وظایفی كه بعهده دارند به انواع مختلف زیر تقسیم نمود :

1) كلید بدون بار یا سكسیونر

2) كلید قابل قطع زیر بار یا سكسیونر قابل قطع زیر بار

3) كلید قدرت یا دیژنكتورالف) كلید بدون بار یا سكسیونر :

سكسیونر وسائل ارتباط دهندة مكانیكی و گالوانیكی قطعات و سیستمهای مختلف می‏باشند و در درجه اول به منظور حفاظت اشخاص و متصدیان مربوطه در مقابل برق‏زدگی بكار برده می‏شوند بدین جهت طوری ساخته می‏شوند كه در حالت قطع و یا وصل ، محل قطع‏شدگی یا چسبندگی بطور واضح و آشكار قابل رویت باشد در هوا آزاد انجام گیرد .

از آنجا كه سكسیونر باعث بستن یا باز كردن مدار الكتریكی نمی‏شود برای باز كردن و بستن هر مدار الكتریكی فشار قوی احتیاج به یك كلید دیگری خواهیم داشت بنام كلید قدرت كه قادر است مدار تحت هر شرایطی باز كند و سكسیونر وسیله‏ای است برای ارتباط كلید قدرت به شین و یا هر قسمت دیگری از شبكه كه دارای پتانسیل است . لذا طبق قوانین متداول الكتریكی جلوی هر كلید قدرتی از 1kv به بالا و یا در هردو طرف در صورتیكه آن خط از دو طرف پتانسیل می‏گیرد و سكسیونر نصب می‏گردد .انواع مختلف سكسیونر:

سكسیونر را می‏توان از نظر ساختمانی به انواع مختلف زیر تقسیم نمود :1) سكسیونر تیغه‏ای :

این سكسیونر برای ولتاژهای تا 30 كیلو ولت بصورت یك پل و سه پل ساخته می‏شود و دارای تیغه‏هایی هستند كه در ضمن قطع كلید عمود بر سطح افقی حركت می‏نماید .

2) سكسیونر كشوئی :

بیشتر برای كیوسك یا قفسه‏هایی كه دارای عمق كم می‏باشند مناسب است .

3) سكسیونر دورانی :

این سكسیونر برای ولتاژهای زیاد (KV 63) به بالا استفاده می‏شود . این سكسیونر كه دارای دو تیغه متحرك و دورانی می‏باشد و از حركت افقی تیغه‏ها ، كلید باز ، بسته می‏شود و دارای این مزیت می‏باشد كه به علت كوچك بودن طول بازوی تیغه فاصلة هوایی لازم بین دو تیغه بوجود می‏آید و چون تیغه‏ها با گردش پایه‏های باز و بسته می‏شوند ، عوامل خارجی مثل فشار باد و برف و غیره نمی‏تواند باعث وصل بی موقع آن گردد . یا بعلت یخ زدگی كنتاكت ها در زمستان احتیاج به نیروی اضافی برای باز كردن آنها نیست و در این نوع كلید حركت تیغه ها به موازات سطح افقی و یا عمود بر سطح محور پایه ها انجام می گیرد .

در موقع قطع و یا وصل سكسیونر پایه ها حول محور خود در جهت خلاف یكدیگر به اندازه 90 درجه شوند

4) سكسیونر قیچی ای:

این سكسیونر برای فشارهای زیاد بسیار مناسب است زیرا بعلت اینكه كنتاكت ثابت آن را شین یا سیم هوائی تشكیل می دهد احتیاج به دو پایه عایقی مجهز از یكدیگر كه در فشار قوی باعث بزرگی ابعاد وسنگینی وزن آن می‏شود ندارد و فقط شامل یك پایه عایقی است كه چنگك یا تیغه قیچی مانند كنتاكت دهنده روی آن نصب می‏شود و با حركت قیچی مانندی باشین یا سیم هوائی ارتباط پیدامی كند ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.

مورد استعمال سكسیونر قیچی‏‏‏‏‏‏ای كه به آن سكسیونر یك ستونی نیز گفته می‏شود در شبكه‏ای است كه دارای دوشین به ازای هر فاز در سطوح و ارتفاع مختلف نسبت به زمین و بالای هم باشد وسكسیونر ارتباط عمودی بین این دوشین را فراهم می‏سازد .

انتخاب سكسیونر از نظر نوع و مشخصات :

انتخاب سكسیونر از نظر نوع فقط بستگی به شكل و طرز قرار گرفتن شین ها و شمش بندی شبكه و محلی كه باید سكسیونر در آنجا نصب شود دارد .

مشخصات مهم یك سكسیونر كه گویای مشخصات فنی و استقامت الكتریكی و دینامیكی آن می‏باشد عبارتند از:

1) ولتاژ نامی un

2) جریان نامی In

3) جریان اتصال كوتاه ضربه ای مجاز Is

4) جریان اتصال كوتاه ، كوتاه مدت Ith ( به مدت یك ثانیه )
ب) كلید قابل قطع زیر بار یا سكسیونر قابل قطع زیربار
كلید فشار قوی قابل قطع زیر بار در ضمن اینكه باید وظیفه یك سكسیونر را انجام دهد یعنی در ضمن برداشتن ولتاژ یك قطع شدگی قابل روئیت و مطمئن در مدار شبكه فشار قوی بوجود آورد ، باید قادر باشد مانند یك دیژنكتور، قدرتهای كوچك الكتریكی را نیز قطع كند . لذا هر سكسیونر قابل قطع زیر باری باید دارای وسیله‏ای برای قطع فوری جرقه باشد .

سكسیونر قابل قطع زیر بار اصولاً” دارای قدرت وصل بسیار زیاد ولی قدرت قطع آن كم می‏باشد و سیكسیونر قابل قطع زیر بار فقط برای قطع جریان نامی ‏شبكه مناسب است و جریان اتصال كوتاه را فیوز قطع می‏كند نه كلید معمولاً” سكسیونر های قابل قطع زیر بار، دارای دو تیغه می‏باشند كه یك تیغه آن به هنگام وصل یا قطع طوری عمل می‏نماید كه شعله ( آرك) را به همراه خود خاموش نموده تا تیغه دیگر در معرض شعله قرار نگیرد . این تیغه همان تیغه مجهز به خاموش كننده می‏باشد كه به هنگام وصل ابتدا به كنتاكت مقابل نزدیك نشده و شعله ایجاد شده را توسط خاموش كننده خود خاموش می‏نماید و عمل وصل را انجام می‏دهد . سپس تیغه دیگر آن وصل می‏شود كه ضخیم‏تر از تیغه اول است در موقع قطع ابتدا تیغه ضخیمتر كه بدون جرقه‏گیر است از مدار جدا شده سپس تیغه مجهز به جرقه‏گیر به تنهایی از كنتاكت مربوطه جدا می‏شود .

بطور كلی در تمام مواقع كه نصب سكسیونر و كلید قدرت مقرون به صرفه نباشد و قدرت اتصال كوتاه شبكه به حدی باشد كه قبول فیوز معادلی برای آن بدست آورد بهتر است از سكسیونر قابل قطع زیر بار استفاده شود . البته به شرطی كه فرمان وصل فوری كلید مورد نظر نباشد .سكسیونر خط:

سكسیونر وسیله ارتباط دهندة مكانیكی قطعات و سیستمهای مختلف می‏باشد و در درجة اول به منظور حفاظت اشخاص و متصدیان در مقابل برق‏زدگی بكار می‏رود و معمولاً” عمل قطع و وصل آنها در هوای آزاد انجام می‏گیرد و عمل قطع و وصل وسایلی را كه فقط زیر ولتاژ هستند و تقریباً” بدون جریان هستند انجام می‏دهد . تقریباً” بدون بار بدان معنی است كه می‏توان به كمك سكسیونر جریانهای خازنی مقره‏ها ، ماشین‏ها و تأسیسات برقی و كابلهای كوتاه و همینطور جریان ترانسفورماتور ولتاژ را نیز قطع نمود و یا حتی ترانسفورماتور كم قدرت را با سكسیونر بوسیلة جرقه خاموش‏كن است . لذا بطور كلی می‏توان نتیجه گرفت كه عمل قطع و وصل سكسیونر باید بدون جرقه یا با جرقه ناچیزی صورت گیرد . بر حسب این تعریف در صورتیكه از سكسیونر جریان عبور كند ولی در موقع قطع اختلاف پتانسیل بین كنتاكت آن ظاهر نشود , قطع سكسیونر بلامانع است .

همینطور وصل سكسیونری كه بین دو كنتاكت آن تفاوت پتانسیل موجود نباشد . گرچه به محض وصل باعث عبور جریان گردد نیز مجاز خواهد بود . از آنچه گفته شد چنین نتیجه گرفته می‏شود كه سكسیونر یك كلید زنی بلكه یك ارتباط دهنده یا قطع كننده مكانیكی بین سیستمهای قدرت است ، بدون اینكه مداری بسته شود .

سكسیونر ارت :

سكسیونری است كه خط یا با سبار را ارت می‏كند این سكسیونر معمولا” در روی پایه سكسیونر خط نصب می‏شود و تا زمانیكه سكسیونر خط حالت وصل را داشته باشد سكسیونر ارت عمل نمی‏كند یعنی با سكسیونر خط انیترلاك است و وقتی كه خواسته باشیم خط را ارت كنیم ابتدا سكسیونری را كه به بریكر نیز اینترلاك است قطع و سپس با آزاد كردن بوبین مربوط به اینترلاك كه این آزاد كردن توسط دكمه‏ای كه در زیر جعبه مربوط به سكسیونر ارت است را تا جلوی سینه بالا آورده و با وارد كردن یك ضربه ، كنتاكتهای مربوط به سكسیونر ارت را داخل شیارهایی كه روی سكسیونر خط واقع است جای می‏دهیم.

3)كلید قدرت یا دژنكتور

دژنكتورها از دو قسمت اصلی تشكیل شده است كه عبارتند از :

1) محفظه قطع 2) مكانیزم عمل كننده

1) محفظه قطع

محفظه قطع ، محل قطع و وصل جریان میباشد و محفظه ای است با یك كنتاكت متحرك و یك كنتاكت ثابت ، اتصال كنتاكت متحرك و یا جدا شدن آن ازكنتاكت ثابت، همراه با قوس الكتریكی میباشد كه با توجه به پیش بینی های بعمل آمده در این محفظه خفه میگردد . انتهای كنتاكتهای ثابت و متحرك تا خارج از محفظه قطع هدایت شده و سیمهای فشار قوی به آن وصل میشوند . از آنجا كه قطع كلید معمولا” در هنگام بروز عیب و یا در زیر بار صورت میگیرد ، قوس پدید آمده در هنگام قطع از قوس حاصل در هنگام وصل كلید شدیدتر میباشد . برای اینكه عمل قطع در حداقل زمان و با سرعت كافی صورت پذیرد ، لازم است تا سرعت حركت كنتاكت متحرك بالا باشد و از مواد عایقی اضافی برای خفه نمودن سریعتر قوس نظیر روغن ، هوای فشرده و غیره استفاده نمود .

با افزایش ولتاژ از 63 kv و بالا رفتن جریان ، فاصله بین دو كنتاكت افزایش یافته ، وسعت و دامنه قوس شدت می یابد بطوریكه خاموش كردن قوس و كاهش زمان قطع كلید مشكلتر میگردد در این حالت برای محدود نمودن طول قوس از چندین محفظه قطع كه بطور سری به یكدیگر متصل میگردند استفاده میشود . با این عمل ولتاژ بین كنتاكتها در هر محفظه نسبت به تعداد محفظه های قطع كاهش می یابد در حالیكه جریان عبور كرده از كلید در كلیه كنتاكتها و محفظه های قطع معادل بوده و تغییری نمی یابد . به عنوان مثال چنانچه ولتاژ خط 230 كیلوولت و عمل قطع در دو محفظه قطع صورت گیرد ، ولتاژ واقع بر هر محفظه معادل 115 كیلوولت میباشد در حالیكه جریان بار و یا جریان عبور كرده از محفظه های قطع برابر میباشند . حركت كنتاكتهای متحرك در دو محفظه قطع ، كاملا” همزمان صورت میگیرد . به همین جهت كلیه كنتاكتهای متحرك در محفظه های قطع از یك مكانیزم عمل كننده مشترك فرمان گرفته و عمل مینمایند .

2) مكانیزم عمل كننده

مكانیزم عمل كننده نیروی لازم جهت حركت كنتاكت متحرك را تامین مینماید و از طریق یك اهرم ایزوله ، به كنتاكت متحرك متصل و انرژی لازم را از طریق این اهرم به آن منتقل مینماید . همچنین لحظه حركت كنتاكت متحرك را نیز برای قطع یا وصل كلید كنترل مینماید و فرمان صادر شده از رله های حفاظتی و یا تابلو كنترل ، توسط مكانیزم عمل كننده كلید دریافت شده ، سپس انرژی لازم جهت حركت كنتاكت محرك به آن داده میشود

برای اینكه حركت كنتاكت متحرك در حداقل فاصله زمانی پس از دریافت فرمان قطع صورت پذیرد ، انرژی فوق بصورت ذخیره شده و آماده انتقال به كنتاكت متحرك پیش بینی میشود . با صدور فرمان قطع این انرژی به كنتاكت متحرك منتقل و باعث حركت آن میشود . انرژی فوق توسط موتورها و سایر تجهیزات تولید انرژی به سهولت میتواند تامین گردد ، ولی تامین انرژی توسط این تجهیزات با تاخیر زمانی همراه میباشد . این كار تنها از طریق ذخیره انرژی ممكن است . بطوریكه در لحظه مورد نظر و بدون هیچگونه فاصله زمانی انرژی آماده در اختیار كنتاكت متحرك قرار گیرد . ذخیره انرژی بصورت فنر شارژ شده ، روغن تحت فشار، هوای فشرده انجام میشود. در هنگامیكه كلید باز و بسته میشود فنر و یا روغن توسط موتور الكتریكی یا هندل دستی ، تحت فشار قرار گرفته و مقداری انرژی مكانیكی در خود ذخیره مینماید .

خاموش شدن قوس الكتریكی

قوس حاصل در محفظه قطع كلید هنگامی خاموش میشود كه فاصله كنتاكتهای ثابت و متحرك به مقدار كافی جهت خاموش شدن قوس و فاصله ایزولاسیون مناسب برسد . با فاصله گرفتن تدریجی كنتاكتهای متحرك و ثابت طول قوس افزایش یافته ، وسعت و شدت قوس كاهش می یابد . ادامه حركت كنتاكتهای متحرك ، اختلاف ولتاژ حاصل بین كنتاكتها توانائی برقراری قوس در فاصله بین كنتاكتها را از دست داده ، قوس قطع میگردد .

خاموش شدن طبیعی قوس در لحظات صفر شدن جریان فالت روی میدهد ولی به علت یونیزه شدن فاصله هوایی بین دو كنتاكت و درجه حرارت فوق العاده محفظه قطع در هنگام رسیدن ولتاژ به مقدار ماكزیمم خود مجدداً” برقرار میگردد . خفه شدن كامل قوس تنها در هنگامی روی میدهد كه فاصله بین كنتاكتها از فاصله لازم جهت بروز قوس تجاوز نماید . هر چه مدت برقراری قوس كمتر شود ، جریان توسط كلید زودتر قطع میگردد . بهمین جهت خاموش شدن سریع قوس ، بسیار قابل توجه بوده و اهمیت دارد . برای سرعت بخشیدن به یونیزه شدن فضای محفظه قطع و افزایش خاصیت دی الكتریك آن برای فواصل كمتر بین كنتاكتهای متحرك و ثابت ، از مواد با خاصیت دی الكتریك بیشتر در فاصله بین دو كنتاكت استفاده میشود . این مواد عبارتنداز: روغن ، هوای فشرده ، گاز SF6 و غیره .

با افزایش ولتاژ نیاز به سرعت عمل بیشتر است تا حجم كلید حتی الامكان كاهش یابد بطوریكه فاصله بین كنتاكتهای متحرك و ثابت به حداقل رسیده ، قوس سریعتر خاموش گردد . لذا از مواد با خاصیت ایزولاسیون بیشتر نظیر گاز SF6 استفاده میشود . این گاز شش مرتبه از هوا سنگینتر بوده و تركیب گوگرد و گاز فلوئور میباشد . خاصیت ایزولاسیون این گاز سه برابر هوا میباشد با افزایش فشار گاز خاصیت ایزولاسیون آن تا چند برابر خاصیت ایزولاسیون روغن افزایش می یابد . محفظه قطع كلید انباشته از گاز فوق بوده و قطع و وصل كلید در داخل این گاز انجام میشود . مزیت دیگر این گاز نسبت به روغن در این است كه سرعت جابجایی و تحریك این گاز به مراتب بیشتر از روغن است .

تاریخ خبر : 1397/11/14

3048

نظرات کاربران

نظر شما