اخبار /

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

شرکت افق پلاتین واتصال پارسیان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران از تاریخ 11 الی 14 آبان ماه در محل نمایشگاه های بین الللی تهران سالن 7 غرفه 1236 منتظر حضور همکاران گرانقدر صنعت برق خواهد بود.

تاریخ خبر : 1397/08/13

منبع : کنتاکت کلینیک

21

نظرات کاربران

نظر شما