اخبار /

پایان هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران

پایان هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران

هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران روز شانزدهم آبان ماه به کار خود پایان داد.

تاریخ خبر : 1396/08/17

289

نظرات کاربران

نظر شما