اخبار

غرفه 1554 سالن 5 پذیرای همکاران ارجمند خواهد بود

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1396/08/02

کنتاکت کلینیک منتظر حضور علاقمندان صنعت برق در نمایشگاه بین المللی آبانماه می باشد

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1396/06/23

در راستای اقتصاد مقاومتی تولید سکسیونر گازی قابل قطع زیر بار با عایق SF6

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1395/10/06

هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران روز شانزدهم آبان ماه به کار خود پایان داد. ...

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1396/08/17

مزایده فروش تعداد2000 عدد چراغ ضد انفجار بصورت استوک کاملا نو .

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1397/04/17

حضور در نمایشگاه غرفه 1236 سالن 7 نمایشگاه صنعت تهران

ادامه مطلب

تاریخ خبر : 1397/08/13